Site Overlay

Audyt fotowoltaiczny

Nasza firma wykonuje audyty fotowoltaiczne. W ostatnim czasie branża odnawialnych źródeł energii przeżywa rozkwit, a ludzie najczęściej sięgają właśnie po panele słoneczne. Uwarunkowane jest to między innymi opłacalnością inwestycji, małą ilością potrzebnego miejsca czy dostępnymi dofinansowaniami do fotowoltaiki. Przeprowadzany przez naszą firmę audyt fotowoltaiczny sprawdza opłacalność i wykonalność inwestycji. Są to między innymi obliczenia, które prowadzą do doboru instalacji fotowoltaicznej. Audyt nie jest wymagany w przypadku przedsiębiorstw i osób prywatnych, jednak zawsze warto go wykonać. Zminimalizuje to ryzyka i wyeliminuje błędy związane z położeniem za małej czy za dużej instalacji. W przypadku instytucji państwowych audyt fotowoltaiczny musi być przeprowadzony zawsze.

Z czego składa się audyt fotowoltaiczny?

Bez względu na miejsce montażu paneli audyt fotowoltaiczny składa się z kilku podstawowych etapów:

  • wywiad z inwestorem dotyczący obiektu – pierwszym etapem audytu fotowoltaicznego jest rozmowa z inwestorem w celu zrozumienia jego potrzeb, oczekiwań oraz charakterystyki obiektu, na którym planowana jest instalacja paneli fotowoltaicznych. Podczas wywiadu identyfikuje się m.in. zużycie energii, preferencje dotyczące estetyki instalacji, oraz ewentualne ograniczenia budowlane;
  • wybór miejsca instalacji i samej konstrukcji wsporczej – na tym etapie dokonuje się wyboru odpowiedniego miejsca na instalację paneli fotowoltaicznych, a także określa się rodzaj konstrukcji wsporczej. Mogą to być instalacje na dachu budynku lub instalacje gruntowe, zależnie od preferencji inwestora oraz możliwości technicznych;
  • analiza zacienienia – kluczowym aspektem jest analiza zacienienia, która pozwala na określenie optymalnej lokalizacji montażu paneli. Najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie paneli od strony południowej, aby uzyskać maksymalne nasłonecznienie i wydajność systemu. Jednakże, w przypadku zacienienia, istotne jest rozważenie innych kierunków montażu w celu minimalizacji utraty wydajności;
  • obliczenie ilości energii produkowanej przez panele – na tym etapie przeprowadza się szczegółowe obliczenia dotyczące potencjalnej produkcji energii przez panele fotowoltaiczne. Uwzględniane są parametry techniczne paneli, lokalizacja, nachylenie, rozmiar oraz zacienienie, aby określić spodziewaną ilość wyprodukowanej energii elektrycznej;
  • analiza kosztów projektu – ostatnim etapem audytu fotowoltaicznego jest analiza kosztów projektu. Obejmuje ona ocenę inwestycyjną, w tym koszty zakupu i instalacji paneli, koszty konstrukcji wsporczej, inwertera, oraz ewentualnych prac związanych z adaptacją budynku. Na podstawie tych danych inwestor może podjąć świadomą decyzję dotyczącą kontynuacji projektu fotowoltaicznego.

Cały proces audytu fotowoltaicznego jest kluczowy dla efektywności i opłacalności instalacji paneli fotowoltaicznych. Skrupulatna analiza każdego etapu pozwala na maksymalizację korzyści związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych.

Zachęcamy do przeprowadzenia audytu fotowoltaicznego swojego budynku przed założeniem instalacji, aby mieć pewność opłacalności całej inwestycji. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Adviser Solutions Sp. z o.o.. All Rights Reserved. | Polityka cookies | Designed by Lapid.pl