Site Overlay
panele

Jak odróżnić kolektor słoneczny od modułu PV?

Moduły PV i kolektory słoneczne to urządzenia używane w systemach energooszczędnych, wykorzystujących energię promieniowania słonecznego. Choć panele i kolektory pełnią zasadniczo podobną funkcję, to występują między nimi znaczące różnice w budowie, przeznaczeniu i sposobie działania. Ponieważ niekiedy trudno je od siebie odróżnić, w tym artykule przybliżymy ich charakterystyczne cechy.

Różnice wizualne

Moduły PV (inaczej panele słoneczne lub fotowoltaiczne) składają się z kilkudziesięciu (60-75) mniejszych jednostek zwanych ogniwami, których granice widoczne są wyraźnie na powierzchni paneli. Ogniwa wykonane są z krzemu i ściśle do siebie przylegają, a ich jednolita warstwa przykryta jest cienką szklaną płytą, zabezpieczoną z wierzchu ciemną, antyrefleksyjną powłoką. Standardowa wielkość paneli PV to ok. 100×165 cm.

Kolektory mogą być bardziej podłużne (najczęściej ich wymiary wynoszą 100-200 cm), lecz również posiadają zewnętrzną powłokę izolacyjną, więc barwą nie odróżniają się od paneli PV. Na rynku spotkać można dwa rodzaje kolektorów:

  • kolektory płaskie – łatwo pomylić je z panelami fotowoltaicznymi, gdyż ich powierzchnię stanowi jednolita tarcza;
  • kolektory próżniowo-rurowe – nie sposób pomylić ich z panelami PV, gdyż składają się z szeregu wstawionych w ramę rurek; kształtem przypominają kaloryfer.

Różnice w sposobie działania

Obydwa systemy energooszczędne wykorzystują promieniowanie słoneczne, lecz instalacja fotowoltaiczna zamienia uzyskaną energię na prąd, a kolektory przekształcają ją w energię cieplną. W związku z powyższym, ilość energii wytworzonej przez kolektory zależy od nasłonecznienia w znacznie większej mierze, aniżeli jest to w przypadku paneli słonecznych, które doskonale funkcjonują nawet w pochmurne dni. Wynika to przede wszystkim z zasady działania modułów PV, która opiera się na zjawisku fotoelektrycznym (aktywacji elektronów znajdujących się w ogniwach fotowoltaicznych).

Różnice w przeznaczeniu

Energia elektryczna wytwarzana przez instalacje fotowoltaiczne może mieć wiele zastosowań. Najczęściej używa się jej do oświetlania posesji, zasilania urządzeń AGD i RTV, ogrzewania i klimatyzacji pomieszczeń. Nadwyżki produkcyjne można ewentualnie odsprzedać elektrowni.

W przypadku energii cieplnej pozyskiwanej dzięki kolektorom solarnym, zakres jej wykorzystania jest nieco mniejszy. Używana jest do podgrzewania wody bieżącej oraz tej, krążącej w systemach grzewczych domu. Niekiedy energią cieplną z kolektora podgrzewa się także wodę w basenie lub jacuzzi.

Podsumowując, pomimo fizycznego podobieństwa, kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne to zupełnie odmienne urządzenia. Różnice między nimi są znaczne i dotyczą zarówno ich podstawowych cech fizycznych, jak i zastosowania. Przed wyborem rodzaju instalacji energooszczędnej do domu polecamy szerzej zapoznać się ze specyfikacją poszczególnych systemów.

Copyright © 2024 Adviser Solutions Sp. z o.o.. All Rights Reserved. | Polityka cookies | Designed by Lapid.pl