Site Overlay
kruszywa

Czym jest kruszywo łamane, a czym niekruszone?

Kruszywa to materiały sypkie pochodzenia mineralnego, organicznego lub przemysłowego. Mogą one mieć postać drobno lub gruboziarnistą. W zależności od tego, z jakiego surowca są wykonane, mogą mieć zastosowanie do produkcji betonów, jako podkład pod nawierzchnie drogowe lub nawet ozdobne.

Duże zapotrzebowanie na kruszywa i ich szerokie zastosowanie są spowodowane tym, że używa się ich na każdym placu budowy. Surowce te dzieli się na wiele różnych sposobów, np. ze względu na rozmiar poszczególnych drobinek lub źródło pochodzenia. Można je też rozróżnić, biorąc pod uwagę metodę ich pozyskania. W ten sposób uzyskuje się dwie kategorie, czyli kruszywa naturalne i sztuczne. Wśród tych pierwszych wyróżnia się materiały niekruszone i łamane. Na czym polega różnica w pozyskiwaniu tych naturalnych kruszyw?

Naturalne kruszywa łamane i niekruszone

Jeśli poszukujecie kruszyw pochodzenia naturalnego, które nie były poddawane żadnej obróbce, powinniście szukać piasków, żwirów, pospółek i otoczaków. Są to kamienie pochodzenia mineralnego, które powstały w wyniku erozji skał. Najczęściej pozyskuje się je z kopali lub z dna rzek i jezior. Tego rodzaju surowce stosuje się do produkcji betonów, zapraw, a także do wytwarzania ścieralnych nawierzchni drogowych. Wykonuje się z nich podsypki kolejowe, nasypy lub mury oporowe. Z pewnością zapotrzebowanie na tego typu surowce będzie dalej rosło, ponieważ na terenie całego kraju są prowadzone inwestycje budowlane wymagające użycia betonów najwyższej jakości, które uzyskuje się właśnie z kruszyw naturalnych.

Kruszywa łamane są również produkowane ze skał naturalnych, jednak są one poddawane obróbce w postaci kruszenia. Przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych (np. bazalt, granit i dolomit) uzyskuje się kliniec, tłuczeń i grys. Tego typu kruszywa stosuje się przede wszystkim w budownictwie drogowym i kolejowym. Każdego roku zapotrzebowanie na nie bardzo wzrasta, szczególnie było to widoczne w latach 2003-2014, gdy momentami było ono trzykrotnie większe niż dawniej. Szacuje się, że będzie się produkowało jeszcze więcej kruszyw łamanych z uwagi na stały rozwój infrastruktury drogowej, kolejowej.

Copyright © 2024 Adviser Solutions Sp. z o.o.. All Rights Reserved. | Polityka cookies | Designed by Lapid.pl