Site Overlay
budowa domu

Jakie kruszywa będą niezbędne do budowy domu?

Kruszywa to materiały sypkie zwykle pochodzenia naturalnego. Przy budowie domu najczęściej wykorzystuje się kruszywa żwirowo-piaskowe, która stanowią składnik zapraw murarskich i tynkarskich oraz służą do utwardzania nawierzchni i wykonywania podsypek pod kostkę brukową. Kruszywa to materiały budowlane, a więc muszą spełniać określone normy.

Budowa domu rozpoczyna się od prac przygotowawczych. Wówczas najczęściej stosowany jest tłuczeń, którym wyrównuje się utwardzoną gruzem drogę dojazdową lub podjazd dla ciężkich sprzętów budowlanych. Przy budowie fundamentów wykorzystywany jest piasek płukany, który stanowi składnik mas betonowych. Przed wylaniem warstwy chudego betonu fundamenty należy wypełnić pospółką, która charakteryzuje się dobrą nośnością i właściwościami mechanicznymi. Składnikiem wylewek jest żwir frakcji 8-16 mm. Z kolei żwir o frakcji 16-31,5 mm idealnie sprawdza się jako podsypka pod system drenarski oraz w formie opaski odwadniającej wokół domu.

Piasek, żwir i pospółka przy budowie domu

Piasek jest kruszywem o drobnym uziarnieniu. Pochodzi głównie z rzek i jezior lub z piaskowni – piasek kopalniany cechuje się jednak nieco bardziej kanciastym kształtem cząstek. Piasek jest składnikiem zapraw murarskich, mieszanek betonowych, drenaży i podbudowy pod kostki brukowe. Z kolei żwir to materiał skalny, który przyjmuje postać większych ziaren. Najmniejsza frakcja stanowi składnik betonów i zapraw, a największa wykorzystywana jest do stabilizowania i utwardzana gruntów. Mieszanina żwiru i piasku jest pospółka, która cechuje się zróżnicowanym uziarnieniem i może posiadać określoną ilość drobniejszego lub większego kruszywa. Pospółka sprawdza się przy wykonywaniu podbudów i wypełnianiu fundamentów.

Copyright © 2024 Adviser Solutions Sp. z o.o.. All Rights Reserved. | Polityka cookies | Designed by Lapid.pl