Site Overlay
montaz

Na czym polega montaż instalacji fotowoltaicznych?

Zamocowanie i podłączenie instalacji fotowoltaicznej wymaga specjalistycznej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji technicznych. W tym artykule przybliżymy poszczególne etapy montażu systemów fotowoltaicznych na dachach budynków i na gruncie, a także omówimy zasady bezpieczeństwa związane z instalacją paneli solarnych.

Co jest potrzebne przy montażu fotowoltaiki?

Do instalacji paneli słonecznych potrzebna jest nie tylko instrukcja załączona do sprzętu, lecz także osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia techniczne i zna europejskie przepisy związane z montażem tego rodzaju urządzeń. O ile montaż mechaniczny można wykonać samodzielnie (oczywiście po ówczesnym zapoznaniu się z zasadami bezpieczeństwa i dokumentacją techniczną producenta), o tyle podłączeniem sieci elektrycznej systemu fotowoltaicznego powinien zająć się technik specjalista.

Bezpieczeństwo

Ze względu na ryzyko upadku z wysokości, porażenia prądem oraz uszkodzenia cennego sprzętu, podczas montażu paneli solarnych należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Oto najważniejsze z nich:

  • instalatorzy powinni używać izolowanych narzędzi oraz odpowiednich środków ochrony osobistej;
  • instalatorzy powinni wystrzegać się korzystania z mokrych gniazdek i wtyczek;
  • paneli fotowoltaicznych nie wolno montować, kiedy pada deszcz, śnieg lub występują warunki burzowe;
  • jeśli montaż odbywa się na wysokości, powinny zostać wdrożone zasady BHP związane z wykonywaniem prac na wysokości, włącznie z zabezpieczeniem terenu przyległego do budynku;
  • nie powinno się stawać bezpośrednio na panelach, stąpać po nich ani też stawiać na nich ciężkich przedmiotów, np. narzędzi monterskich.

Etapy montażu paneli fotowoltaicznych

Etap 1 – montaż stelaża

Zarówno w przypadku zakładania paneli słonecznych na dach, jak i tworzenia mini elektrowni na gruncie, w pierwszej kolejności musi powstać stabilna konstrukcja szkieletowa wykonana z aluminium. W przypadku konstrukcji dachowych, między stelażem a powierzchnią dachówek trzeba zachować ok. 40 cm odległości. Konieczny jest także odpowiedni odstęp między panelami solarnymi a krawędzią dachu, rynnami i kalenicą.

Przy instalacjach naziemnych stelaż umieszczany jest na betonowych blokach, zapewniających stabilizację i odpowiednie wypoziomowanie konstrukcji.

Etap 2 – montaż paneli PV

Panele słoneczne montowane są szeregowo pod odpowiednim kątem nachylenia (ok. 30-45 stopni). Do montażu używa się specjalnych haków mocujących oraz zacisków lub śrub ze stali kwasoodpornej. Istotnym jest zamontowanie modułów w taki sposób, by uniemożliwić ich przemieszczanie się lub zmianę kąta nachylenia.

Etap 3 – instalacja okablowania

Ostatnim krokiem montażu fotowoltaiki jest poprowadzenie niezbędnych przewodów elektrycznych łączących moduły solarne ze sobą oraz z falownikiem, którego zadaniem będzie przekształcanie energii prądu stałego w energię prądu zmiennego. Ważne jest na tym etapie odpowiednie zabezpieczenie przewodów przed niepożądanym działaniem warunków atmosferycznych (promieniowania UV oraz wilgoci). Elektrycy powinni także pamiętać o zaopatrzeniu systemu w kable uziemiające.

Po wykonaniu wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego podłączenia instalacji fotowoltaicznej należy testowo podłączyć cały system i sprawdzić, czy działa bez zarzutu.

Copyright © 2024 Adviser Solutions Sp. z o.o.. All Rights Reserved. | Polityka cookies | Designed by Lapid.pl